- pełna obsługa wszelkich umów łączących pracownika i pracodawcę (umowy o prac, umowy zlecenie, umowy o dzieło, pozostałe umowy cywilnoprawne),
 

Obsługujemy firmy w zakresie:

- podatek od towarów i usług,

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek dochodowy od osób prawnych,

- podatek akcyzowy,
- prawo dewizowe,...

Biuro Usług Księgowych i Rachunkowych Jacek Hadała

ul. Wielopolska 23/1
39-200 Dębica

Tel./Fax: 14 682-76-67
Tel. + 48 606 489 950,
Tel. + 48 606 490 880.

e-mail: kontakt@hadala.pl